Jobba smart med ditt innehåll – så blir du kostnadseffektiv i kris

Med små medel går det att få ny spinn på ditt företags bästa storys. Och på så sätt fylla dina kanaler på ett snabbt och enkelt sätt. Här får du tips på hur.

I kristider när många skär ned på sina marknadsbudgetar är det vanligt att man ställer sig frågan ”Hur kan vi jobba mer kostnadseffektivt och fortfarande få bra genomslag?”. Ditt företag sitter säkert redan nu på en guldgruva av innehåll som lätt och enkelt kan stöpas om och få nytt liv.

Börja med planen

På samma sätt som vid all kommunikation är det viktigt att göra en genomarbetad plan. Utgå från vilka utmaningar som kunden tampas med nu. Och kom ihåg att allt innehåll du skapar ska addera värde och tydligt visa hur du kan hjälpa dina kunder. Det kommer att öka trovärdigheten och chansen att du når fram.

”Kom ihåg att allt innehåll ska addera värde och tydligt visa hur du kan hjälpa dina kunder.”

Ny vinkel på storyn

Var kreativ och se hur du kan hitta en ny vinkel på ditt innehåll. Ett projekt, en lansering, ett förhållningssätt kan lätt belysas från flera olika håll. Tänk hur frågeställningar som löper på tvären i företaget kan passa in i en story, exempelvis ert arbete med hållbarhet eller kvalitetssäkring. Här kan du på ett enkelt och snabbt sätt få ökat nyhetsvärde i dina texter.

Låt dina producenter; frilansare, egna medarbetare eller externa byråer ta fram flera varianter på samma innehåll redan från start. På så sätt blir det mer kostnadseffektivt samtidigt som du sparar tid.

Bearbetning av befintligt innehåll

Att lägga till en intervju, länka till en extern expert, inkludera fakta från en ny studie eller skriva om en ny produkt eller tjänst är ett annat sätt att förnya eller plussa på en story. Passa på att lyfta fram den kompetens ni redan har i företaget genom att citera en medarbetare. En post på LinkedIn kan publiceras igen med ny bild och omskriven pufftext.

Dela upp en story i flera mindre. Ofta består en artikel av flera intressanta ämnen som är värda att stå på egna ben. Utgå från och utveckla dem som bas till nytt innehåll.

Gör du video, gå igenom material du spelat in tidigare och skapa en ny video av ”spillmaterialet”. Eller om du exempelvis har intervjuat framgångsrika entreprenörer kan du göra en film om jobbet före, under och efter, eller dela dina tips och råd om själva produktionen.

Nytt format ger nytt liv

Skapa nya format av det innehåll ni redan har. En faktaruta kan göras om till en infograf, en punktlista till en kort video och en längre artikel till en guide eller varför inte en podcast? En artikel kan lyftas fram i en video eller göras om till mindre notiser. Här är det bara att låta kreativiteten flöda.

Använd innehållet mer frekvent

Se till att optimera innehållet så mycket det går genom att publicera det oftare. Om du tycker att ditt innehåll förtjänar det, publicera det fler gånger med tänket ”en gång är ingen gång”.

Publicera i flera kanaler

För större spridning är det en idé att publicera det flera kanaler. Det stärker genomslaget och ökar chansen att fler läser. Givetvis behöver du anpassa innehållet till kanalen, men det är fortfarande mer tidseffektivt än att skapa helt nytt.

Se över avtal med dina producenter

Gå igenom dina avtal med leverantörer och utvärdera dem på nytt. Är nyttan lika stor som tidigare eller har dina behov förändrats? Kanske kändes det relevant att lägga ut jobbet på en viss byrå eller en frilans där och då, men läget kan vara ett annat idag.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa ditt företag att tweaka eller skapa nya vinklar av era bästa storys? Maila mig gärna så berättar jag mer.

Stå redo när det vänder – då klarar du dig bäst

stå redo när det vänder

Företag som snabbt ställer om och hittar nya vägar är de som klarar sig bäst genom kriser. De som är mest förändringsbenägna och hittar nya sätt att anpassa sig till den nya situationen. Här är 5 steg du behöver börja med.

1) Se över dina målgrupper

Utvärdera och kartlägg dina målgrupper. Ställ dig frågan om ni springer på rätt kunder. Eller behöver ni hitta nya?

2) Vrid om dina erbjudanden

Hur löser du dina kunders problem just nu? Hur kan jag bidra på ett nytt sätt? Här gäller det att vara snabb, annars finns en risk att ni blir omsprungna.

3) Tänk i nya banor

Innovationer skapas under faser av utveckling. Nu är det dags att fundera hur du kan tänka nytt. Kan du skapa nya erbjudande tillsammans med andra? Passa på att utmana dig själv och lära dig nya saker?

4) Håll uppe produktiviteten

För att vara effektiv behöver du fokusera på det som ger dig energi. Se till att planera din tid, höj blicken och sätt upp långsiktiga mål.

5) Social selling

Se till att kommuncera löpande med dina målgrupper, det är helt avgörande för relationen med dina kunder och för att de fortfarande ska ha förtroende för dig när det vänder. Tänk att varje kontakt eller inlägg ska addera värde! Prova dig fram och se vilka kanaler som fungerar bäst.

Vill du veta mer om hur jag kan fylla era kanaler med innehåll? Maila mig gärna på så berättar jag mer.

Varför är det så viktigt med tonalitet?

Tonaliteten speglar företagets grundvärderingar, vad vi står för och hur vi uttrycker oss. Den hjälper ditt företag att sticka ut bland konkurrenterna och skapa förtroende hos era kunder.

Gör ditt varumärke unikt

Tonalitet är ett varumärkes personlighet och röst. Hur du formulerar dig och vilka ord du väljer. Det är en del av företagets identitet och och kultur – helt enkelt hur vi uppfattas bland människor. Det gör det unikt så att det sticker ut på marknaden och ökar chanserna att stå emot den ofta tuffa konkurrens på marknaden.

Skapar förtroende och tillit

Eftersom tonaliteten bygger på just era värderingar är det såklart viktigt att ni delar dem med era målgrupper. Målet är ju att de ska gilla er och allra helst rekommendera er vidare. Är du konsekvent i kommunikationen kommer dina kunder att känna igen sig, vilket skapar förtroende, tillit och trygghet. Det gäller även internt, man vet vad man står för och hur man ska uttrycka sig.

Stärker kundrelationer

Med en väl utarbetad tonalitet som löper som en röd tråd genom all kommunikation ökar chanserna att stärka befintliga kundrelationer och lättare vinna nya. Det minskar även risken att tappa värdefulla kunder på vägen. Detta gäller i synnerhet under perioder av kris eller lågkonjunktur då det är viktigare än någonsin att kommunicera löpande med omvärlden.

Vill du ha hjälp med att ta fram en tonalitet för just ditt företag? Läs mer i guiden nedan om vad som ingår, tillvägagångssätt och vilket mervärde ert företag får.

Läs Tonalitetsguiden här

Maila mig gärna på sandra@swcommunication.se så berättar jag mer.

Bli mer källkritisk – så här gör du

Det sprids många rykten på nätet just nu. Vilken information kan jag lita på? Här får du handfasta tips på hur du ska granska dina källor.

Källkritik – att systematiskt granska källor och bedöma dess trovärdighet – har alltid varit viktigt. Med nätets framväxt och dagens närmare 62 miljarder webbsidor är mängden tillgänglig information gigantisk. Dessutom finns källor i en rad olika format som text, bild, infografer, video och poddcasts. Och i många olika kanaler. Hur ska jag då veta vilken källa som är trovärdig?

Tre nivåer av källor

Först och främst behöver du ha koll på att källor delas in i tre olika nivåer; primärkällor, sekundärkällor och tredjepartsskällor.

 • Primärkällan är ursprungskällan och den som först publiceras. Den har inte tolkats eller utvärderats av någon. Kom ihåg att även primärkällor behöver granskas.
 • Sekundärkällan återger något som den ursprungliga källan kommunicerat.
 • Tredjepartskällan återger det som en sekundärkälla har förmedlat.

Låter det rörigt? Tänk att en primärkälla kan vara ett uttalande i en presskonferens från WHO:s chef Tedros Adhanom. Den sekundära källan, en journalist på New York Times tolkar informationen och publicerar en artikel på https://www.nytimes.com. Därefter filtrerar och värderar en tredjepartskälla informationen och lägger ut i sociala medier, vilket du tar del av.

Är du en medveten källkritiker letar du upp ursprungskällan för att utvärdera och jämföra om det som förmedlats stämmer överens med det du läst.

Gör din research och skapa en egen bild

För att bilda dig en egen uppfattning om källan behöver du sedan ställa ett antal frågor.

 • Vem ligger bakom informationen? Är skribenten expert på området och neutral?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? För att sakligt presentera faktauppgifter, eller är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Vem tjänar på att du sprider vidare?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var hittade du informationen? Kommer den från en pålitlig källa? Har källan tidigare gått ut med information som du kan lita på?

Glöm inte oberoende källor

Se till att få informationen bekräftad av flera oberoende källor. Det ökar dina chanser att avgöra om källan är tillförlitlig eller inte. Ju fler oberoende källor, desto högre sanningshalt.

Tänk efter innan du delar

Tänk på att när du delar innehåll kan det kan vara du som är sekundär-, eller tredjepartskällan. Att uttrycka sig fördömande kan slå tillbaka, skada ditt rykte och till och med anses vara förtal.

Läs mer om hur du ska tänka kring källor när du producerar eget innehåll här

Källor:

Rapport: Källkritik på nätet #25, Internetstiftelsen
Arbeta med källkritik, Stockholmskällan, Stockholms stad
Kolla källan, Checklista för källkritik, Skolverket
Film: Källkritik, UR
WHO
https://sv.wikipedia.org/wiki/källkritik
Källkritik: vad är det? gymnasium.se

7 tips för en bättre rubrik

Rubriken är avgörande för att locka läsare och nå fram med din text. Det är de första orden de läser och du har bara har några sekunder på dig att fånga läsaren. Här är tips på hur du skapar rubriker som engagerar och väcker intresse.

Få med sökorden

Vill du synas i sökmotorerna ska du se till att få med de sökord som folk googlar på. Är du osäker kan ett verktyg som Googles Keyword Planner vara till hjälp. Här får du svar på vilka söktermer som används för just ditt ämne. Ett annat tips är att börja med brödtexten. Då blir det snabbt tydligt vad du faktiskt vill berätta om.

Var rak och relevant

Ögat ser lättast de tre första orden i en rubrik. Tänk därför ut vad du vill säga och förmulera det på ett enkelt sätt. Krångla inte till det med för många ord. Det ska vara lätt för läsaren att snabbt förstå vad du vill förmedla. Använd underrubriker för att skapa en god struktur och överblick.

Använd en siffra

En siffra i rubriken blir tydlig och enkel att relatera till. Det gillar vi människor. Skriv ut siffran: ”3 tips på…”, ”7 saker att tänka på…”. Genom att använda siffror får läsaren också klara förväntningar på texten.

Använd verb hellre än substantiv

Verb har bättre genomslag i rubriker än substantiv, till exempel ”Bli bättre på copywriting” istället för ”Copywriting i praktiken”.

Ställ en fråga

Att ställa en fråga triggar igång nyfikenheten hos läsaren och är ett bra knep att locka till mer läsning. Prova dig fram och se hur du kan formulera om ett påstående till en fråga.

Utgå från din målgrupp

Utgå från dina läsare och använd ett språk som går hem hos just dem. Då ökar chansen att de faktiskt fastnar för din rubrik, blir nyfikna och vill läsa mer.

Skriv 5 förslag – vilket lockar mest?

Skriv ned minst fem förslag på rubriker och testa dem på dig själv eller dina kollegor. Då får du snabbt feedback innan du publicerar. Fråga dig själv, vilken skulle jag ha klickat på?

Vill du veta hur jag kan hjälpa just ert företag med rubriker som lockar läsare? Maila mig så pratar vi vidare.

Jobba effektivt hemma

Att arbeta hemifrån kan låta enkelt, men kräver struktur, planering och tydliga mål för att bli effektivt. Här får du tips som hjälper dig att vara produktiv, även på sikt.

Skapa tydliga rutiner

Ha samma arbetstider som du vanligtvis har på ditt jobb. Välj en plats hemma där du kan sitta ostört och samla allt som har med jobbet att göra där. Var tydlig med din omgivning vilka tider som gäller. Ta gärna en snabb promenad och fyll på med energi och syre innan du sätter dig vid datorn.

Planera din tid

Gör en planering för dagen och veckan på samma sätt som om du vore på jobbet. Skriv in tidsblock i exempelvis Outlook för aktiviteter och arbetsuppgifter som du ska göra under dagen. Skriv även in tid för lunch. Ta korta pauser någon gång i timmen för att hålla en hög koncentration och produktivitet. Var också noga med när du ska avsluta dagen, annars finns en risk att jobbet hänger kvar på kvällen och produktiviteten minskar.

Verktyg för kommunikation

Idag finns massor av digitala verktyg för att ha videosamtal eller möten online med kollegor, kunder eller leverantörer, exempelvis Google Hangouts, Microsoft Teams eller Skype. Skicka ut en agenda inför mötet och genomför det på samma sätt som om ni satt i samma rum. Ha även en god struktur för hur du och dina kollegor håller er uppdaterade om varandras projekt. Här kan verktyg som Trello eller Slack vara till hjälp.

Ha tydliga förväntningar och mål

Om du arbetar på distans, speciellt om det sker under en längre tid, är det viktigt att veta vad som förväntas av en. Sätt därför upp tydliga mål med ditt arbete. Annars finns en risk att du tvekar i dina beslut och därmed tappar fart.

Identifiera sådant som distraherar

Blir du lätt distraherad av sociala medier eller nyheter som dyker upp på skärmen? Identifiera vilka tidstjuvar som gäller för just dig. Vad medveten och fokuserad och klicka inte in på dessa under din arbetstid. Om det inte fungerar får du helt enkelt blockera eller radera dem.

Så lyckas du med SEO – 10 tips

seoswcommunication.seVad gäller för att lyckas med sökmotoroptimering? Här är de 10 viktigaste rankingfaktorerna, enligt Sökpodden.

1) Nyckelord och innehåll

Det blir allt viktigare att innehållet matchar sökningen och intentionen bakom denna. Som avsändare måste man bli bättre på att förstå vad den som Googlar är ute efter. Inte strikt utifrån ett sökord, utan att lista ut vad besökaren vill när hen Googlar på det sökordet.

2) Dwell time eller Long clicks

Dwell time; tiden det tar för besökaren att återgå till sökresultatet från det att den varit på en sida. Long clicks (långa klick) är när besökaren inte går tillbaka till sökresultatet alls. Den senare är en av de mest omdebatterade rankingsignalerna då det är osäkert om den över huvud taget påverkar rankingen hos Google. Detta eftersom det är svårt och probematiskt att mäta. Att besökaren stannar länge på en sida kan däremot vara ett tecken på att innehållet är relevant och intressant.

3) Korrekt och riktig företagsinformation

Givetvis är det viktigt att den information företaget skriver om sig själv stämmer. Har man felaktig information i exempelvis Google Maps kan det istället få motsatt effekt.

4) Mobilanpassad sida

Google’s initiativ Mobile First är på väg, vilket innebär att de överväger att göra mobilversionerna av webbplatser till de ”riktiga” versionerna, även om sökningar sker från en dator. Har du inte en mobilanpassad sida idag är det hög tid att se över det.

5) Unikt innehåll på hela siten

Detta har varit viktigt länge, och framförallt något för stora e-handelssiter att hålla koll på.

6) Mobilvänlig sida

Här är det Google som ska uppfatta sidan som mobilanpassad. Vill du testa om din sida är mobilvänlig? Gör ett enkelt test på mobilefriendly.com.

7) Unikt innehåll på enskilda sidor

Liknar punkt nr 5, men här handlar det om att det unika innehållet ska svara på Googling på varje enskild sida på webbplatsen.

8) Laddtid

Tid det tar att ladda innehållet på en sida. Vill du veta vad Google anser om just din sida? Gör ett test på testmysite.withgoogle.com. Här får du kostnadsfri feedback om laddtid, jämförelser med andra siter inom samma bransch samt tips på åtgärder för att korta ned laddtiden.

9) Antal sökningar på ett sökord plus ett varumärke

Exempelvis om man söker på ”skidor” och ”Stadium”. Är det många sökningar på just dessa ord skulle det kunna bli en faktor som Google tar hänsyn till. Det här skulle vara ett bevis på att Stadium är bra på skidor och därmed ranka högt på det. Enligt Sökpodden är denna rankingfaktor lite tveeggad då det kan vara ett tecken på att sidan istället har ett bristande internt sök.

10) CTR – Click-through rate

Osäkert om CTR påverkar rankingen då den är svår att mäta och bevisa. Oavsett så ska man alltid ha med CTR i sitt SEO-arbete då det handlar om hur mycket trafik man får in till sin sida.

Detta är min sammanfattning av ett av ämnena i avsnitt #35 Elefanten i rummet av Sökpodden som görs av SEO-företaget Pineberry. De har gett sin syn på en undersökning om SEO-rankingsignaler för 2018 gjord av företaget Branded3. Tack för intressant lyssning!

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa just ditt företag med sökmotoroptimering? Maila mig så pratar vi vidare.

Content Marketing – Vi reder ut begreppen

swcommunicationHar du svårt att veta skillnaden mellan viral och organisk räckvidd? Vet du inte vad SERP och CTR är? Här får du en kort förklaring av begrepp och buzzwords.

Advertorial

En annons som anpassas efter kanalen så att innehållet liknar en ”riktig” artikel. Ordet är sammansatt av det engelska advertisement, annons, och editorial, redaktionell.

Bounce rate

Heter avvisningsfrekvens på svenska är ett vanligt mätetal i Google Analytics. Handlar om hur många som endast besöker en av sidorna på din webbplats.

Call-to-action (CTA)

En uppmaning för din besökare att göra något samt instruktion om hur, exempelvis ladda ner en e-bok eller prenumerera på ett nyhetsbrev.

Click-through rate (CTR)

Klickfrekvens på svenska och är antal klick som en annons får delat med antal gånger den har visats. Klickfrekvens kan användas för att mäta hur väl dina annonser och sökord fungerar, och är ett mått på hur väl den lyckats fånga din målgrupps intresse.

Content marketing

Genom att skapa relevant och värdefullt innehåll ger du besökaren mervärde. Innehållet ska i första hand förmedlas på ditt företags egna plattformar och kanaler. Du lockar din målgrupp till att vilja veta mer istället för att sälja. På så sätt förtjänar du deras lojalitet istället för att köpa den.

Dark social

Innehåll som delas på nätet via kanaler som inte syns i analysprogram, exempelvis om du mailar en länk istället för att dela den via sociala medier.

Dwell time

Den tid en besökare stannar på en webbplats innan den återvänder till sökresultatet. Det ses som positivt om en besökare stannar länge på en sida då det tyder på att innehållet är intressant och relevant.

Förtjänade kanaler

När ditt innehåll eller budskap publiceras av exempelvis en tidning eller blogg som inte har någon koppling till dig företag.

Google Ads

Googles annonstjänst Google Ads är det nya namnet för Google Adwords. Den kommer att ha samma funktioner som Google Adwords med ett tillägg som heter Smart campaigns, vilket är ett nytt kampanjformat anpassat för småföretagare som vill komma igång med annonsering snabbt.

Google Analytics

Gratisverktyg för webbanalys där du bland annat kan få data om antal besök och hur besökaren hittat till din sida.

Infografik

Visar komplex information på ett lättsmält, tilltalande och visuellt sätt, vilket ökar chansen att innehållet kommer att läsas och delas. Ditt ämne kan beskrivas med olika moduler och förstärkas av data.

Konvertering

Att få besökare på din webbplats att göra det du önskar, exempelvis prenumerera på ett nyhetsbrev eller fylla i sina kontaktuppgifter.

Konverteringsgrad

Relationen mellan totala antalet besök och de besök som resulterat i en konvertering.

Lånade kanaler

Sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram där du inte styr över vilket innehåll som prioriteras eller visas.

Metataggar

Textfält på din sida för att informera sökmotorer om din webbplats med syfte att förbättra sökmotoroptimeringen.

Mobilanpassad sida

Att din sida är optimerad för mobil och olika skärmstorlekar. Blir allt viktigare då fler och fler söker via mobilen, och för att Google i större utsträckning använder mobilanpassning som en rankningsfaktor.

Native advertising

Annonser som smälter in i stilen och utformningen av den omgivande miljön. Ofta har annonsen en ram eller text där det står att den är sponsrad.

Nyckelord

De ord som dyker upp när du skriver i Googles sökfält. Bestäm dig för några relevanta nyckelord som du producerar ditt innehåll efter. Använd nyckelorden högt upp på sidan, överanvänd inte då det kan få en motsatt effekt hos Google.

Organisk räckvidd

Antal personer som ser ditt inlägg i sitt eget flöde eller på din sida.

Outbound marketing

Traditionell marknadsföring som exempelvis radio- och TV-reklam, affischer, annonser och direktreklam i brevlådan.

Podcast

Kärt barn har många namn; podcast, poddsändning, podradio eller podd. Ljudfiler som du kan ladda ned och lyssna på via nätet, när du själv vill.

Rankingfaktor

Parametrar som Google eller andra sökmotorer använder i sina algoritmer för att ranka innehåll i sökningar.

Search Engine Optimization (SEO)

Står för sökmotoroptimering och är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få en sida att hamna så högt upp som möjligt i sökmotorers sökresultat.

Search Engine Marketing (SEM)

Står för sökmotormarknadsföring. Betalda aktiviteter för att göra ditt företag synligt på sökmotorerna genom exempevis köp av Google Ads eller Google Shopping-annonser.

Search Engine Results Page (SERP)

Den resultatsida som Google eller andra sökmotorer visar när du gör en sökning på olika sökord.

Social Media Marketing (SMM)

Användning av sociala kanaler för att locka besökare till din sida, exempelvis genom att publicera en länk till ditt senaste blogginlägg på LinkedIn.

Social selling

Handlar om att skapa och utveckla relationer som en del av säljprocessen. Sker ofta via sociala nätverk, men kan också göras genom direktkontakt med kunder.

User Experience (UX)

Användarupplevelse på svenska, och handlar om hur en användare upplever en digital tjänst eller produkt, exempelvis en webbsida. Det gäller att möta kundens behov och skapa innehåll som hjälper besökaren.

Viral räckvidd

Antal personer som ser ditt inlägg för att en vän gillat, kommenterat eller delat den.

Ägda kanaler

Kanaler med innehåll som avsändaren själv äger och styr över, exempelvis en blogg, ett nyhetsbrev eller en kundtidning.

Finns det fler begrepp som du tycker ska finnas med på listan?
Kommentera eller maila mig gärna!

Så skriver du bra innehåll för webben

Idag använder över hälften av världens befolkning Internet. Och det finns mer än 2.5 miljarder användare av smart phones. Då dwell time premieras, dvs hur länge dina besökare stannar på din sida blir det allt viktigare med innehåll som engagerar och intresserar. Här kommer några tips:

Syfte med ditt innehåll

Börja med att sätta upp mål och syfte med innehållet till din webb. Varför producerar jag texten, till vem och vad vill jag uppnå? När du tagit fram din text, utvärdera och se till att den verkligen är i linje med vad du tänkt.

Vem skriver du för?

Utgå från din målgrupp – det är dem du ska skriva för. Anpassa tonen och kunskapsnivån efter dina besökare. Har du flera målgrupper, eller om dina läsare har olika ingångsvärden kunskapsmässigt, anpassa sidorna på din webbplats till de olika grupperna. Några frågor att ställa sig:

 • Vad söker min målgrupp efter för information?
 • Vilka utmaningar har dem och hur kan jag erbjuda lösningar?
 • Vad vill jag att mina besökare ska göra?

Skapa tydligt och användbart innehåll

Det ska vara tydligt för läsaren vad texten handlar om. Undvik luddiga formuleringar och håll dig till ämnet, annars är sannolikheten stor att din besökare lämnar sidan. Ha med branschuttryck, men förklara dem gärna med exempelvis en faktaruta. Ha ett utifrån och in-perspektiv och var noga med att locka läsaren till att vilja veta mer istället för att försöka sälja.

God struktur förenklar

Enligt en studie av Nielsen skummar läsare texter för att snabbt få en överblick av vad sidan handlar om. Genom att läsa rubriken (lägg extra tid på att formulera denna) och underrubrikerna får dina besökare enkelt svar på sina frågor.

En bra tumregel är en tanke per mening och ett tema per stycke. Även om några stycken kanske bara blir ett par meningar långa så ökar det ändå läsbarheten.

Blanda element

För att skapa variation, intresse och en ökad upplevelse ska du komplettera din text med exempelvis infografer, rörligt material, poddsändningar eller bilder. Andra tips är att jobba med faktarutor, punktlistor, bildtexter och styckenumrering.

Var noga med dina källor

Länka hellre till andras sidor istället för att kopiera innehållet, men var noga med att ange källan. Se också till att innehållet du länkar till inte är för gammalt. Hänvisar du till en trendrapport eller en studie, dubbelkolla att den fortfarande är aktuell.

Läs mer i min artikel om hur du blir bättre på att granska dina källor här.

Skriv en gång – korrläs två

Gå igenom din text en extra gång, du kommer att bli förvånad över hur många stavfel och extra mellanslag du hittar. En text som inte är välskriven ger ett mindre trovärdigt intryck, vilket är synd när du kommit så långt i processen.

Vill du veta mer hur jag kan hjälpa ditt företag med innehåll?
Maila mig så pratar vi vidare.